Huisartsencentrum de Cordes

Mensen met medisch risico tussen 18-60 jaar krijgen vaccinatieoproep tussen 3 en 18 mei. – Huisartsen De Cordes

Tussen 3 en 18 mei worden mensen met een medisch risico, de zogenaamde griepprik-groep onder de 60 jaar (geboren in 1961 tot en met 2003), uitgenodigd voor een coronavaccinatie. Met deze uitnodiging kunnen zij een vaccinatieafspraak maken bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst . Mensen uit deze groep worden gevaccineerd met het vaccin van BioNTech/Pfizer of Moderna.

Deze groep heeft een medische indicatie voor de jaarlijkse griepvaccinatie bij de huisarts. Daarom heeft de huisarts voor de coronavaccinatie de selectie voor de uitnodiging gemaakt en doorgegeven aan de GGD. De uitnodigingen worden gefaseerd verstuurd. De mensen uit deze groep krijgen voorrang omdat zij een verhoogd risico hebben om ernstig ziek te worden van COVID-19. 

Alleen wanneer u normaal een oproep voor de griepvaccinatie krijgt en u NA 18 mei nog geen oproep ontvangen heeft, kunt u contact opnemen met de praktijk. Verder vragen wij u even geduld te hebben. Wij hebben geen invloed op de volgorde van oproepen.

Meer informatie vindt u op www.coronavaccinatie.nl en https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/vraag-en-antwoord.

De patiënten geboren in 1956 tot en met 1960 zullen een vaccinatie krijgen met AstraZeneca via de huisarts. Hierover volgt in de loop van deze week meer informatie.