Spoed

Spoedlijn 0174-210720 (keuze 0)


Tijdens kantoortijden ma-vr (08:00u-17:00u)


Centrale Huisartcenpost Westland 0174-638738


Buiten kantoortijden ma-vr (17:00u-08:00u) za-zo (gehele dag)


Wat is een spoedgeval?

Spoed?

Bij een medische calamiteit vragen wij u altijd eerst telefonisch contact op te nemen via onze spoedlijn (0174-210720, keuze 0). De dienstdoende assistente kan dan uw huisarts alvast waarschuwen, een spoedvisite afspreken, de behandelkamer alvast vrijmaken, 112 bellen of voorrang op het spreekuur regelen.

Bij een medische calamiteit buiten kantooruren (08:00u-17:00u) kunt u bellen naar de Huisartsenpost Westland 0174-638738. Ook hier is het dringende advies altijd eerst te bellen, omdat zij ook op afspraak werken. Een triagiste zal u eerst een aantal vragen stellen om de urgentie van uw klacht te beoordelen. Het kan zijn dat u geen afspraak krijgt maar een advies. Dit wordt ook altijd naar uw eigen huisarts gecommuniceerd.

Wat is een spoedgeval?

Een spoedgeval is een medische calamiteit waarbij medische hulp binnen een kwartier, enkele uren of dezelfde dag wenselijk is om gezondheidsschade, overlijden of onnodig leed te voorkomen.

 • In deze definitie zit het element tijd en calamiteit
 • De professional (doktersassistente) is goed getraind om beide elementen goed telefonisch te beoordelen.
 • De druk op de huisartspost is (te) groot en dat kan tot problemen leiden.
 • De huisartspost is opgericht voor overbruggende medische zorg buiten kantooruren.
 • Dat is van een ander kaliber als de zorg die u binnen kantooruren kunt verwachten.
 • Voordat u alarm slaat wordt u dan ook verzocht uw overwegingen goed op een rijtje te zetten.

Wanneer bellen?

 • Pijn op de borst
 • Bewusteloosheid
 • Hoge koorts
 • Algemeen ziek zijn bij een kind
 • Optredende verlamming

Bij bovenstaande symptomen moet u zeker contact opnemen, maar zo makkelijk is het niet altijd.
Als vuistregel kunt de drie O’s hanteren : Ongeluk, Ongemak, Ongerustheid.

Voorbeeld

Ongeluk Ongemak Ongerustheid
Spoed Een val op de pols die scheef staat Ernstige jeuk

Acute huiduitslag

Zware rugpijn

Een acute blaasontsteking

Een acute oorontsteking

Onverwachte bijwerking van een medicijn
Geen spoed Een kleine snee in de vinger waar een pleister op kan Een oor laten uitspuiten

Een recept willen ophalen dat je nog vergeten was

Een wekenlange buikklacht waar je nu wel eens in het weekend het fijne van wilt weten