Assistenten en receptionisten

Receptionisten

Aan de balie wordt u ’s morgens te woord gestaan door een receptioniste. Zij heeft niet dezelfde medische kennis als een assistente, waardoor u bij haar niet met medische vragen terecht kunt. Deze kunt u, ook met het oog op de privacy, uitsluitend telefonisch stellen aan de assistenten.

De receptioniste kan u wel verder helpen wanneer u vragen heeft over uitloop van het spreekuur, het maken van een vervolgafspraak of het uitreiken van verwijsbrieven en/of andere formulieren van de huisarts.

Assistenten

De assistente is het eerste telefonische aanspreekpunt in onze praktijk. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen die u heeft. Daarnaast heeft zij ook voldoende medische kennis om u  met eenvoudige medische problemen verder te helpen.

De assistente maakt ’s morgens de afspraken voor het spreekuur en huisbezoeken, waarbij er gevraagd zal worden naar de reden van het contact, zodat er een adequate planning gemaakt kan worden. Alle assistentes hebben een triage-opleiding gevolgd waardoor zij getraind zijn om aan de hand van uw klachten een inschatting te maken of uw vraag telefonisch kan worden afgehandeld of dat er een consult door de huisarts nodig is. Zij kan ook de inschatting maken op welke termijn dit moet gebeuren. Hiervoor is het wel belangrijk dat zij u een aantal vragen zal moeten stellen.

Uitslagen van onderzoeken

U kunt de assistente ook dagelijks in de ochtend bellen voor uitslagen van onderzoeken. Zij kan deze uitslagen met u bespreken of geeft u zo nodig een (telefonische) afspraak bij de huisarts.

Spreekuur van de assistente

U kunt ook direct een afspraak maken voor het spreekuur van de assistente. Deze spreekuren zijn ’s middags en zijn bedoeld voor:

Op indicatie van de arts verricht zij ook:

  • ECG diagnostiek (hartfilmpje)
  • aansluiten en uitlezen van meerdaagse hart ritme monitoring
  • 24 uurs bloeddruk meting
  • doppler onderzoek van de bloedvaten
  • zwachtelen van de benen

Alle handelingen en verrichtingen die onze assistenten uitvoeren doen zij onder supervisie van de artsen. Zij hebben hiervoor de noodzakelijke bij -en nascholingen doorlopen. Hun werkzaamheden worden met regelmaat door de artsen beoordeeld.

Ook verrichten de assistenten diverse administratieve taken zoals het in- en uitschrijven van patiënten, verwerken en verzenden van dossiers en postverwerking.

Beroepsgeheim

Alle assistenten hebben net als de huisartsen beroepsgeheim. Zij mogen dus uw medische gegevens niet delen met derden.