Huisartsencentrum de Cordes

POH-Somatiek - Huisartsen De Cordes

POH-Somatiek

Wat is een POH-Somatiek? En waar vindt u deze praktijkondersteuner?

De praktijkverpleegkundige/ondersteuner heeft een belangrijke rol in de huisartsenpraktijk en verbetert de kwaliteit van de geleverde zorg.

Zij begeleiden patiënten met een lichamelijke chronisch aandoening, met name met diabetesastma/COPD en hart- en vaatziekten. Zo geven zij voorlichting over het ziektebeeld, begeleiden de patiënt bij medicatiegebruik en veranderingen in de leefstijl en voeren (controle) onderzoeken uit. Hierbij is het uitgangspunt dat zij persoonsgericht te werk gaan. Er wordt dus veel aandacht besteed  aan de wensen en doelen van de individuele patiënt.

Onze praktijkondersteuners beschikken over een eigen werkruimte binnen de huisartspraktijk, waarin zij zelfstandig patiënten behandelen. Zij houden een eigen spreekuur en zullen zo nodig ook patiënten thuis bezoeken. Een praktijkondersteuner is niet bevoegd om nieuwe medicatie voor te schrijven en diagnoses te stellen. Zij mag wel zelfstandig herhaalmedicatie uitschrijven. Tevens mag zij andere disciplines consulteren en i.o.m. de huisarts of medisch specialist iemand verwijzen naar het ziekenhuis vanwege achteruitgang of verergering van de gezondheidsklachten.

De praktijkondersteuner kan u ook begeleiden met stoppen met roken.

 

Kosten

De diensten van de POH-Somatiek worden volledig vergoed vanuit uw basisverzekering en valt buiten het eigen risico. Alleen de begeleiding bij Stoppen met Roken gaat af van uw eigen risico.

 

Werkdagen

Els is werkzaam op dinsdag, donderdag en vrijdag.

Desiree is werkzaam op maandag, dinsdag en woensdag.

Naomi is werkzaam op dinsdag en donderdag.