POH-Somatiek

Wat is een POH-Somatiek? En waar vindt u deze praktijkondersteuner?

De praktijkverpleegkundige/ondersteuner heeft een belangrijke rol in de huisartsenpraktijk en verbetert de kwaliteit van de geleverde zorg.

Zij begeleiden patiënten met een lichamelijke chronisch aandoening, met name met diabetes, astma/COPD en hart- en vaatziekten. Zo geven zij voorlichting over het ziektebeeld, begeleiden de patiënt bij medicatiegebruik en veranderingen in de leefstijl en voeren (controle) onderzoeken uit. Hierbij is het uitgangspunt dat zij persoonsgericht te werk gaan. Er wordt dus veel aandacht besteed aan de wensen en doelen van de individuele patiënt.

Onze praktijkondersteuners beschikken over een eigen werkruimte binnen de huisartspraktijk, waarin zij zelfstandig patiënten behandelen. Zij houden een eigen spreekuur en zullen zo nodig ook patiënten thuis bezoeken. Een praktijkondersteuner is niet bevoegd om nieuwe medicatie voor te schrijven en diagnoses te stellen. Zij mag wel zelfstandig herhaalmedicatie uitschrijven. Tevens mag zij andere disciplines consulteren en i.o.m. de huisarts of medisch specialist iemand verwijzen naar het ziekenhuis vanwege achteruitgang of verergering van de gezondheidsklachten.

De praktijkondersteuner kan u ook begeleiden met stoppen met roken.

Kosten POH-Somatiek

De diensten van de POH-Somatiek worden volledig vergoed vanuit uw basisverzekering en valt buiten het eigen risico. Alleen de begeleiding bij Stoppen met Roken gaat af van uw eigen risico.

Spreekuur

Dag Ochtend 08.00-12.00 Middag 13.00-17.00
Maandag Desiree & Hetty Desiree & Hetty
Dinsdag Desiree & Naomi Naomi
Woensdag Desiree Desiree
Donderdag Naomi & Hetty Naomi & Hetty
Vrijdag Naomi Naomi