Huisartsencentrum de Cordes

Vragen en antwoorden over Corona-vaccinatie – Huisartsen De Cordes

Vraag 1: Kan ik kiezen welk vaccin ik krijg bij de huisarts?
Nee, u kunt niet kiezen welk vaccin u krijgt. Dit vaccin is geschikt voor u.
De regering heeft bepaald wie welk vaccin krijgt.

Vraag 2: Ik wil me niet laten vaccineren met het AstraZeneca-vaccin. Wat nu?
Niet vaccineren betekent dat u onbeschermd bent tegen het Corona-virus. U kunt niet kiezen welk vaccin u krijgt. Het beschikbare vaccin is geschikt voor uw leeftijdsgroep.
De regering heeft bepaald wie welk vaccin krijgt.
Wanneer u ouder bent dan 65 jaar dan kunt u wachten op een oproep van de GGD. Bij de GGD kunt u ook niet kiezen welk vaccin u krijgt.

Vraag 3: Ik wil me later vaccineren. Kan dat?
Ja, dat kan, maar het kan lang duren voordat u weer gevaccineerd kunt worden. Eerst gaan de mensen voor die gelijk wél willen. Tot die tijd bent u dus onbeschermd tegen het Corona-virus.

Vraag 4: Ik heb een medische indicatie. Wanneer word ik door de huisarts gevaccineerd?
Tussen 3 en 18 mei zult u een oproep ontvangen om een afspraak te maken bij de GGD voor een vaccinatie met Pfizer of Moderna. Meer informatie hierover vindt u hier.

Vraag 5: Mag ik komen met Corona-klachten?
Nee.
Doe een Corona-test en blijf thuis bij 1 of meer van deze klachten:
– meer dan 37,5 graden
– moeite met ademen
– opeens niet meer ruiken of proeven
– hoesten
– niezen
– snot in je neus
– keelpijn

Bij koorts of moeite met ademen moet iedereen die bij u in huis woont, óók thuisblijven. Koorts is meer dan 38 graden.
Blijf ook thuis:
– als u een coronatest deed en de uitslag nog niet weet;
– als u in contact was met iemand met Corona

Vraag 6: Moeten ik en mijn huisgenoten thuisblijven als ik koorts krijg na de vaccinatie?
Wanneer u koorts heeft, die binnen 48 uur na de vaccinatie is ontstaan, is de kans groot dat het een bijwerking is van de vaccinatie. U kunt het beste zelf wel thuis blijven. Uw huisgenoten hoeven niet thuis te blijven.

Heeft u naast koorts ook nog andere klachten die passen bij corona, zoals verkoudheidsklachten, hoesten, plotseling verlies van reuk of smaak, maak dan een afspraak voor een coronatest. Blijf zelf thuis en uw huisgenoten blijven ook thuis tot de uitslag van de test bekend is. Bij twijfel kunt u overleggen met de afdeling infectieziektebestrijding van de GGD.

Wanneer u ná 48 uur na de vaccinatie koorts krijgt, kan er sprake zijn van corona. Laat u dan testen. U en uw huisgenoten moeten dan thuis blijven tot de testuitslag bekend is.

Vraag 7: Ik heb al het Corona-virus gehad. Moet ik nu ook een 2e vaccinatie?
U heeft maar één vaccinatie tegen corona nodig, wanneer u minder dan zes maanden geleden corona heeft gehad. Nadat u besmet was met het coronavirus heeft uw lichaam antistoffen tegen het virus gemaakt. Met nog één vaccinatie maakt uw lichaam nóg meer antistoffen aan. Zo veel dat een tweede vaccinatie niet meer nodig is. Zie het advies van de Gezondheidsraad over één vaccinatie na infectie met COVID-19:

Weet u zeker dat u in de afgelopen zes maanden corona heeft gehad? Als u de afgelopen 6 maanden een positieve testuitslag heeft gehad via de GGD, de huisarts of het ziekenhuis dan kunt u ervan uitgaan dat u corona heeft gehad. Dan kunt u ervoor kiezen om één vaccinatie te krijgen. Meld dit dan bij het maken van uw afspraak of als u de eerste vaccinatie krijgt. U hoeft de testuitslag niet te laten zien.

Weet u niet zeker of u corona heeft gehad? Laat u dan twee keer vaccineren.

Uitzondering: Sommige mensen bij wie het afweersysteem niet goed werkt hebben wél twee vaccinaties nodig, ook als ze corona hebben gehad. Dit zijn:
– Patiënten met een bloedziekte die onder behandeling zijn bij een hematoloog;
– Patiënten met een ernstige nierziekte die aan de dialyse zijn, of binnenkort aan de dialyse gaan;
– Patiënten die een orgaan-, stamcel of beenmergtransplantatie hebben gehad bij wie het afweersysteem niet goed meer werkt. Of patiënten die voor een transplantatie op de wachtlijst staan;
– Patiënten met een ernstige aangeboren afweerstoornis.

Vraag 8: Kan ik na vaccinatie nog corona krijgen?
De kans dat u na de eerste vaccinatie heel ziek wordt van het Corona-virus is klein. Na de tweede vaccinatie is de kans om heel ziek te worden nog veel kleiner. U bent dan nog beter beschermd. Het is daarom belangrijk om ook de tweede vaccinatie te halen. 
1 tot 2 weken na de tweede vaccinatie is 60 tot 90 % van de mensen beschermd tegen corona. Dus niet iedereen is beschermd tegen ziek worden, maar wel tegen ernstig ziek worden.

Vraag 9: Kan ik na vaccinatie anderen nog besmetten met corona?
Dat weten we niet zeker. Voor gevaccineerde mensen gelden dezelfde maatregelen als voor mensen die niet gevaccineerd zijn, namelijk:
– houd altijd 1,5 meter afstand van andere mensen;
– draag een mondkapje in gebouwen, op school en in het openbaar vervoer;
– was uw handen een paar keer per dag met zeep;
– nies en hoest in uw elleboog;
– geef geen hand.

Vraag 10: Kan ik op de reservelijst komen bij de huisarts?
De huisarts beschikt alleen over het AstraZeneca vaccin. Dit mag (nog) niet toegediend worden aan personen onder de 60 jaar. Om deze reden kunnen we nu dus (nog) geen patiënten op de reservelijst plaatsen.

Vraag 11: Ik ben onder de 60 en heb al een vaccinatie met AstraZeneca gekregen. Kan ik nu ook de 2e vaccinatie krijgen?
Het is belangrijk dat de tweede vaccinatie van hetzelfde merk is, als de eerste vaccinatie. U kunt veilig de tweede vaccinatie van AstraZeneca krijgenbij uw huisarts, ook wanneer u jonger bent dan 60.

Vraag 12: Ik kan niet op de aangegeven datum voor de 2e vaccinatie. Kan ik de vaccinatie dan eerder of later krijgen?
De aanbevolen interval is 10-14 weken tussen beide vaccinaties. Het vaccin mag echter tussen de 4 en 14 weken gegeven worden, maar hoe eerder hoe minder effectief het vaccin is.
Wanneer u niet kunt op de datum van de 2e vaccinatie, kunt u dit het beste zo snel mogelijk doorgeven aan de assistente van uw huisarts. Zij zal hier een notitie van maken. We kunnen niet 1 iemand apart vaccineren, omdat de vaccins per 11 doses verpakt zijn en we anders de rest moeten weggooien. We proberen een groepje van 11 patiënten te bundelen om deze tegelijk te kunnen vaccineren.

Vraag 13: Wat is er bekend over een ernstige bijwerking na vaccinatie met AstraZeneca?
Tot begin april heeft Bijwerkingencentrum Lareb (Landelijke Registratie Evaluatie Bijwerkingen) acht meldingen van een zeldzaam ernstig ziektebeeld na vaccinatie met AstraZeneca ontvangen. Het gaat om een combinatie van stolselvorming (trombose) én een tekort aan bloedplaatjes (trombocytopenie). De klachten ontstonden 7 tot 20 dagen na vaccinatie. Het gaat om vrouwen tussen de 23 en 65 jaar. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA European Medicines Agency ) heeft op basis van alle beschikbare gegevens de conclusie getrokken dat er een mogelijk verband is met het vaccin en dit ernstige ziektebeeld. Maar dat de kans dat dit beeld ontstaat zeer klein is. 

Vraag 14: Waarom gaat de vaccinatie met AstraZeneca door voor mensen geboren in 1960 of eerder?
De Gezondheidsraad adviseert om AstraZeneca in te blijven zetten voor mensen boven de 60 jaar (geboren in 1960 of eerder). Het risico op ernstige gevolgen van de ziekte COVID-19 op oudere leeftijd is veel groter dan het risico op het ernstige, maar zeldzame ziektebeeld van stolselvorming en een laag aantal bloedplaatjes na vaccinatie met het AstraZeneca vaccin. Daarom blijft de vaccinatie doorgaan voor mensen geboren in 1960 of eerder. Mensen geboren in 1961 of later krijgen een ander vaccin via de GGD. 

Vraag 15: Is het duidelijk hoe deze zeldzame bijwerking ontstaat?
Hoewel de combinatie van stolselvorming (trombose) met een tekort aan bloedplaatjes (trombocytopenie) ernstig is, komt dit maar zeer zelden voor.  Men weet nog niet precies hoe dit beeld ontstaat, maar er wordt gedacht dat dit misschien komt door een reactie van het afweersysteem, die ook wel wordt gezien bij mensen die behandeld worden met heparine. De Nederlandse Internisten Vereniging en Federatie Medische Specialisten hebben dat gemeld aan de specialisten. Zij geven ook aan welke diagnostiek en behandeling overwogen moet worden bij iemand die na vaccinatie dit ernstige ziektebeeld krijgt.
Meer informatie over het gemelde zeldzame ziektebeeld is hier te vinden: COVID-19 Vaccine AstraZeneca: benefits still outweigh the risks despite possible link to rare blood clots with low blood platelets | European Medicines Agency (europa.eu)

Vraag 16: Wat moet ik doen als ik na de vaccinatie klachten krijg?
Na de vaccinatie kunt u last krijgen van (veel voorkomende) bijwerkingen binnen de eerste twee dagen zoals gevoeligheid en pijn op de plek van de prik. Ook spierpijn kan voorkomen, net als vermoeidheid, verhoging en koorts, koude rillingen, gewrichtspijn en misselijkheid. Deze bijwerkingen komen vaak voor, maar verdwijnen ook na een aantal dagen vanzelf. 
Bel uw huisarts of de huisartsenpost als u na vaccinatie last krijgt van: kortademigheid, pijn op de borst, zwelling van de benen (dikkere benen) of buikpijn die lang duurt. 
Bel uw huisarts of de huisartsenpost ook direct als u een paar dagen na vaccinatie last krijgt van: ernstige of langdurende hoofdpijn, wazig zien, blauwe plekken of kleine ronde plekjes (puntbloedingen) op uw huid op een andere plek dan waar u geprikt bent. 

U kunt alle vermoedens van bijwerkingen van de vaccinatie melden bij het Bijwerkingencentrum Lareb. Meld vooral die bijwerkingen die u opvielen. Bijvoorbeeld omdat de bijwerking niet in de bijsluiter staat. Of omdat de bijwerking anders of heviger verliep dan u had verwacht.

Vraag 17: Als ik trombose of een embolie heb gehad, heb ik dan meer risico op trombose door de vaccinatie met AstraZeneca? 
Nee, we zien niet meer trombose of embolie na de vaccinatie. Mensen die eerder een trombose of embolie hebben gehad hebben niet meer risico op dit zeldzame ziektebeeld. Dit geldt ook voor mensen die trombose of embolieën door COVID-19 hebben gehad.

Vraag 18: Ik heb een tekort aan bloedplaatjes (trombocytopenie), gebruik bloedverdunners, of heb een stollingsstoornis (gehad). Loop ik dan meer risico op dit ernstige ziektebeeld na vaccinatie met AstraZeneca?
Nee, er zijn geen aanwijzingen dat u meer risico loopt op dit ernstige ziektebeeld na vaccinatie met AstraZeneca als u een tekort heeft aan bloedplaatjes, bloedverdunners gebruikt of een stollingsstoornis heeft (gehad).   

Vraag 19: Loop ik meer risico op dit ernstige ziektebeeld als ik de pil gebruik?
Nee, er zijn geen aanwijzingen dat mensen die de pil gebruiken na de vaccinatie vaker dit ernstige ziektebeeld krijgen. 

Vraag 20: Ik heb in het verleden heparine-geïnduceerde trombocytopenie (HIT) gehad. Loop ik nu meer risico met Astrazeneca?
HIT is een zeldzame en zeer ernstige aandoening die ontstaat door het gebruik van heparine. Het is nog onbekend of patiënten die HIT hebben gehad een verhoogd risico hebben op de zeldzame bijwerking van het Astra Zeneca-vaccin. Patiënten die HIT hebben gehad kunnen het best contact opnemen met hun behandelend specialist, die geïnformeerd wordt vanuit de wetenschappelijke verenigingen om tot een goed advies te komen.

Vraag 21: AstraZeneca vaccin in het kort
AstraZeneca vaccin tegen COVID-19 (Vaxzevria)
klik hier voor meer informatie.

Meer informatie vindt u op www.coronavaccinatie.nl en thuisarts.nl.