Huisarts

Bespreek de klacht met uw huisarts

Als u een klacht heeft over uw huisarts raden wij u altijd aan een gesprek aan te vragen met uw huisarts waarin u uw klacht bespreekt.

Uit onderzoek blijkt dat in meer dan de helft van de gevallen er weer een normale verhouding ontstaat tussen patiënt en huisarts.

Indien u dat moeilijk vindt of u er zich ongemakkelijk bij voelt neem dan een vertrouwenspersoon mee, die u bijstaat bij het gesprek.

Neem contact op met uw huisarts

 

Klachtenfunctionaris

Klachtenfunctionaris

Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts

Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen. Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris.

  • De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem.
  • De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen.
  • De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel.
  • Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is. Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u in de folder vinden in de wachtkamer en op www.skge.nl.

Tuchtcollege

Regionaal tuchtcollege

Het kan soms zijn dat de klacht zo ernstig is dat u het regionaal tuchtcollege inschakelt.

U dient er rekening mee te houden dat uw klacht wordt afgewezen als dit al eerder gedaan werd door de regionale klachtencommissie of dat de klacht niet ernstig genoeg is om door het regionaal tuchtcollege te worden behandeld. In dat geval wordt u ook terugverwezen naar de klachtencommissie. Ook bij het regionaal tuchtcollege geldt dezelfde procedure als bij de regionale klachtencommissie. Zie ook regionaal tuchtcollege

  • De uitspraak van het regionaal tuchtcollege kan resulteren in een afwijzing van de klacht, een waarschuwing, een berisping, een boete of een (tijdelijke) ontzegging van de bevoegdheid tot het uitoefenen van het beroep. De arts kan hiertegen in beroep gaan bij het landelijk tuchtcollege. Die uitspraak is dan bindend en definitief.
  • De uitspraak van het landelijk college wordt ook gepubliceerd in een landelijk artsenblad.
  • Het doel van het tuchtrecht is vooral gericht op de beroepsgroep zelf. De opgelegde maatregelen dienen als voorbeeld te dienen voor goed medisch handelen.

Neem contact op met regionaal tuchtcollege

Rechter

Rechter

Tenslotte is er nog het civielrecht en het strafrecht.

  • De civiele rechter kan u een letselschadebedrag toekennen, maar daarvan kan pas sprake van zijn als de arts in kwestie door het tuchtcollege al is veroordeeld voor deze klacht. Bovendien dient u dan een jurist in te schakelen.
  • Bij het strafrecht moet er sprake zijn van een misdrijf, zoals het opzettelijk en moedwillig aanbrengen van schade, letsel of zelfs doodslag of moord. In dat geval zal het openbaar ministerie de zaak openen en dient u een jurist in te schakelen.
  • In de regel gaat het gelukkig niet om zulke ernstige feiten en adviseren wij u altijd eerst gewoon met uw huisarts te praten.

Via rechtspraak.nl kunt u informatie inwinnen