Huisartsencentrum de Cordes

NHG praktijkaccreditering behaald - Huisartsen De Cordes

NHG praktijkaccreditering behaald

In december 2017 heeft Huisartsencentrum de Cordes met goed gevolg de NHG praktijkaccreditering behaald. Dit is een keurmerk van de NPA waarmee wij laten zien dat onze praktijk voldoet aan alle normen die zijn gebaseerd op de verwachtingen die u als patiënt kunt hebben. De normen worden vastgesteld door een onafhankelijk College van Deskundigen. In dit college zitten vertegenwoordigers van huisartsen, maar o.a. ook van Patiënten Federatie Nederland.

Attachment