Huisartsencentrum de Cordes

Hart en vaatziekten spreekuur – Huisartsen De Cordes

In samenwerking met de ZEL (Zorgorganisatie Eerste Lijn) zal Huisartsencentrum De Cordes vanaf juni 2018 starten met een Hart- en vaatziekten spreekuur voor patienten bij wie recent of in het verleden ziekten van het hart en/of de bloedvaten zijn vastgesteld. Gebleken is dat deze patienten een verhoogd risico hebben om hier in de toekomst nogmaals mee te maken te krijgen. Dit risico willen wij proberen te verlagen door alle risicofactoren hiervoor in kaart te brengen en zoveel mogelijk te verlagen.

Hiervoor start per 1 juni Hetty Bolier als nieuwe Praktijkondersteuner Somatiek.
Sommigen van u zullen Hetty al kennen, aangezien zij al jaren werkzaam is als wijkverpleegkundige bij Humanitas in Hoek van Holland. Dit werk zal zij hiernaast blijven doen.

In eerste instantie zullen eerst de patienten die nergens meer onder controle zijn voor hun hart- en vaatziekten, worden opgeroepen. Later kunnen ook patienten die nog bij een specialist onder controle zijn hierbij aansluiten.