Huisartsencentrum de Cordes

Rijbewijskeuringen – Huisartsen De Cordes

Verloopt uw rijbewijs op of na uw 75e verjaardag? Dan is het om uw rijbewijs te verlengen nodig dat u laat beoordelen of u gezond genoeg bent om te rijden. Het CBR beoordeelt dit via de Gezondheidsverklaring. Dit geldt niet voor brommerrijbewijzen.

Digitaal is sneller
Het beoordelen of u gezond genoeg bent om te rijden kan soms langer dan vier maanden duren. Als u verwacht dat u naar één of meer medisch specialisten moet, adviseren wij u om 5 à 6 maanden voor het verlopen van uw rijbewijs uw Gezondheidsverklaring in te dienen. Digitaal is sneller, ga daarom naar Mijn CBRvoor het indienen van uw Gezondheidsverklaring.

Hoe stuurt u digitaal een Gezondheidsverklaring in?

  1. Ga naar mijn.cbr.nl en log in via DigiD met SMS of App. Heeft u nog geen DigiD met sms-controle of App? Vraag die dan aan op www.digid.nl. Meer uitleg over DigiD vindt u hier.

  2. Kies voor ´Gezondheidsverklaring invullen´. U begint met invullen van uw persoonlijke gegevens, daarna volgen de vragen over uw gezondheid. Na het beantwoorden van alle vragen, controleert u uw antwoorden. Deze kunt u eventueel ook opslaan voor uw eigen administratie. Vervolgens bevestigt u door ondertekening via DigiD met SMS of App en tot slot betaalt u via iDeal (€ 37,80).

  3. U ontvangt direct de ontvangstbevestiging van uw ingediende Gezondheidsverklaring per mail en via Mijn CBR.

  4. Vervolgens ontvangt u zo snel mogelijk (maximaal binnen 3 weken) via Mijn CBR formulier(en) voor de arts en eventuele verwijzingen naar specialisten. Mogelijk staan in dit bericht ZD-code(s) waarmee de arts uw informatie snel en digitaal kan invullen en naar ons toe kan sturen.

  5. Maak een afspraak voor het invullen van het formulier met een (huis)arts en waar nodig met de specialist(en). Heeft u ZD-code(s) ontvangen? Informeer dan vooraf bij de arts of deze met ZorgDomein werkt. Neem uw bericht(en), een printje van alle berichten en uw identiteitsbewijs mee.

  6. De arts en eventueel specialist(en) onderzoeken u en vullen de benodigde formulieren in.

  7. Stuur alle documenten terug naar het CBR of vraag uw arts om het digitaal via ZorgDomein te doen. U mag deze documenten altijd van tevoren inzien. Vraag om een kopie voor uw eigen administratie.

  8. Een arts van het CBR beoordeelt al uw informatie en via Mijn CBR ontvangt u binnen acht weken bericht.

  9. Als het nodig is verwijst het CBR u door voor een rijtest. In een enkel geval is er meer informatie nodig en wordt u nog doorverwezen naar een specialist.

  10. Wanneer alle informatie is ontvangen, beslist het CBR of u rijgeschikt bent en uw rijbewijs kunt verlengen. U ontvangt u hierover bericht per mail en via Mijn CBR. Ook kunt u in Mijn CBR de status van uw aanvraag volgen.

De huisartsen keuren geen eigen patienten. Wij verwijzen patienten naar Gloheca: tel. 070-3627222. Kosten: 20 euro.

Attachment