Huisartsencentrum de Cordes

WENSEN VOOR ZORG EN BEHANDELING MET CORONA – Huisartsen De Cordes

De huidige omstandigheden leiden ertoe dat in veel huisartsenpraktijken met patiënten gesprekken plaatsvinden over hun wensen voor zorg en behandeling als hun gezondheid achteruit gaat.

 • Denken en praten over uw wensen voor zorg en behandeling vinden de meeste mensen niet makkelijk.
 • Praat erover met uw familie en vrienden, en met uw (huis)arts. 
 • Het geeft rust als u weet dat uw (huis)arts weet hoe u over dingen denkt, wat u belangrijk vindt en wat u wilt. 
 • Dit kunt u ook op papier zetten. Dit heet een wilsverklaring. 

Een zwakke gezondheid en corona

Als u een zwakke gezondheid heeft, heeft u meer kans om erg ziek te worden en te overlijden door het coronavirus. Bijvoorbeeld bij hartproblemen, een longziekte, kanker, dementie of ouderdomsklachten. 

Het is goed om na te denken wat uw wensen zijn als u erg ziek wordt en kunt overlijden.
Misschien heeft u hier al over nagedacht. Bijvoorbeeld of u nog naar een ziekenhuis wilt als u erg ziek wordt. En of u wel of niet gereanimeerd wilt worden.
Vertel het aan uw naasten en uw huisarts. Geef uw huisarts ook de wilsverklaring als u deze heeft.  

Het nadenken, bespreken en opschrijven van uw wensen is niet gemakkelijk. Misschien helpt de keuzehulp ‘Verken uw wensen voor zorg en behandeling‘ hierbij.

Als uw huisarts denkt dat u corona heeft, bespreekt zij/hij met u de mogelijkheden. 

 • behandeling thuis
 • behandeling in bijvoorbeeld een verpleeghuis 
 • behandeling in het ziekenhuis

Ook bespreekt uw huisarts met u de voor- en nadelen van deze behandelingen. En wat in uw situatie het beste past.

Zorg in het ziekenhuis bij corona

 • In het ziekenhuis kunt u zuurstof krijgen. Er zijn artsen en verpleegkundigen die u verzorgen. Iedereen draagt een beschermend pak, een bril en een masker. U wordt zo min mogelijk aangeraakt.
 • Sommige mensen krijgen medicijnen tegen corona. Maar het is niet bewezen dat deze echt werken. Uw eigen afweer moet het coronavirus opruimen.
 • Als het nodig is, kunt u opgenomen worden op de intensive care (IC). Daar kunt u beademd worden. Dit duurt vaak weken. Tijdens beademing wordt u in slaap gehouden met medicijnen.
  De specialist in het ziekenhuis beslist of beademen in uw situatie kan. Beademen heeft alleen zin als u kans heeft om het te halen.
  De kans op overlijden blijft heel groot voor mensen met een zwakke gezondheid.
 • Het duurt lang om te herstellen als u op de IC heeft gelegen. Soms wel een jaar. Veel mensen herstellen niet meer goed. Ze houden een slechtere gezondheid en kunnen minder. U kunt somber of angstig blijven na een IC opname. 
 • In het ziekenhuis kunt u meestal geen bezoek krijgen als u corona heeft. Vanaf het moment dat u opgenomen wordt, mag er geen naaste meer bij u zijn. Dit is voor de meeste mensen heel moeilijk en naar. Overlijden met corona in het ziekenhuis is eenzaam.  
  Heel soms mag er 1 naaste bij u als u bijna zult overlijden. 
 • Er is meer kans om erg in de war te raken (dit heet een delier). Vooral voor mensen met dementie of een andere hersenziekte. De kans op overlijden is hierdoor groter.
 • U kunt in het ziekenhuis extra problemen krijgen. Zoals een ontsteking door een bacterie. 

Zorg thuis of in het verpleeghuis bij corona

 • Thuis zijn deze behandelingen mogelijk: 
  • Medicijnen, zoals antibiotica tegen bacteriën.
  • Soms kan zuurstof thuis gegeven worden. Dit kan helpen om u minder benauwd te voelen. Dit is minder sterke zuurstof dan in het ziekenhuis. 
  • Behandeling van uw klachten, zoals pijn en benauwdheid: 
   • Pijnstillers.
   • Morfine. Dit vermindert pijn en benauwdheid.
   • Medicijnen tegen angst. Bijvoorbeeld oxazepam .
    U wordt er rustig, ontspannen en minder angstig van.
   • Medicijnen bij een delier of verwardheid.
    Meestal wordt hierhaloperidol  voor gebruikt.
   • Palliatieve sedatie. Als dit niet genoeg helpt kan de huisarts u een medicijn geven waardoor u suffer wordt of in een soort slaap komt. Hierdoor heeft u minder of geen last meer van de pijn of benauwdheid.
 • Thuis mag er iemand bij u zijn.
 • Thuis kan er meestal iemand van de thuiszorg komen om uw naasten te helpen bij uw verzorging.
 • Er is kans dat u overlijdt door corona. De meeste mensen overlijden liever thuis dan in het ziekenhuis.

Als u thuis niet verzorgd kunt worden, is opname in bijvoorbeeld een verpleeghuis of hospice mogelijk. Daar kunt u dezelfde behandelingen als thuis krijgen.

Meer informatie over behandeling bij corona

 • Kijk voor informatie over het levenseinde en afscheid nemen bij corona op palliaweb.nl. U vindt hier informatie voor mensen met corona en hun naasten. 
 • Informatie voor naasten van iemand die op de IC ligt met corona: ICConnect.nl. 
 • Sommige mensen vinden het prettig om te praten met een geestelijk verzorger. Over bijvoorbeeld de zin van het leven, lijden, het levenseinde en de dood. U kunt een geestelijk verzorger vinden bij de VGVZ.

We hebben de informatie over behandeling bij corona en een zwakke gezondheid gemaakt met:

Natuurlijk geldt dit niet alleen voor ziekte door Corona, maar is het altijd belangrijk om goed na te denken over uw wensen over medische behandelingen. Praat hierover met uw familie.

Zie ook: https://www.thuisarts.nl/wensen-voor-zorg-en-behandeling

Attachment