Huisartsencentrum de Cordes

Oproep voor vaccinatie voor bepaalde risicogroepen door het ziekenhuis – Huisartsen De Cordes

Vijf specifieke groepen patiënten met een medisch risico krijgen deze of volgende week een uitnodiging voor een coronavaccinatie via het ziekenhuis waar zij onder behandeling zijn. Uw huisarts heeft hier geen invloed op.

Het gaat om vier groepen patiënten van wie het afweersysteem niet goed werkt. Ook mensen met een neurologische aandoening waardoor de ademhaling is aangetast krijgen een uitnodiging. Zij hebben een extra groot risico om ernstig ziek te worden of te overlijden door COVID-19. De patiënten ontvangen de uitnodiging via het ziekenhuis waar zij onder behandeling staan. Het gaat om ongeveer honderdduizend mensen.

Zij worden gevaccineerd met het vaccin van Moderna.De Gezondheidsraad heeft geadviseerd om mensen van wie het afweersysteem niet goed werkt voorrang te geven bij vaccinatie.

Het gaat hierbij om:
– Patiënten met een hematologische maligniteit (bepaalde bloedkankers);
– Patiënten met ernstig nierfalen;
– Patiënten na orgaan-, stamcel- of beenmergtransplantatie;
– Patiënten met een ernstige aangeboren afweerstoornis.

Alle patiënten die vallen onder bovenstaande categorieën en die de afgelopen 18 maanden een poliklinisch consult bij hun medisch specialist hebben gehad, worden uitgenodigd voor een vaccinatie. Zij krijgen de uitnodiging via het ziekenhuis. De medisch specialist maakt de selectie op basis van de opgestelde criteria.

Mensen die in meerdere ziekenhuizen onder behandeling zijn kunnen een dubbele uitnodiging ontvangen. Zij kunnen dan op een van de uitnodigingen ingaan en zich afmelden bij het andere ziekenhuis.

Wij begrijpen dat er nog meer risicogroepen zijn, zoals de patiënten die de griepvaccinatie krijgen. Wij weten nog niet wanneer die aan de beurt zijn.